Det är jag som bestämmer

      

Nu är nu, framtiden är ovetande. Så blank och oskriven som ett papper utan bokstäver. Det är du som bestämmer för det är du som härskar över ditt eget liv och som också senare ska fylla det oskrivna pappret. För det är du som är manusskrivare över ditt egna liv!